Bestuursamenstelling en overige functies:

Daeke (voorzitter): dhr. H. Heesakkers (Henk) 
heesakkershenk@msn.com 

Notaris (secretaris): dhr. T. Kooijman (Tom)
secretariaat.catharina1480@gmail.com

Provisor (penningmeester): dhr. R. Toonders (Robin)
robin.toonders@gmail.com

Jonge Daeke (vice voorzitter): dhr. J. Hendrix (Jac)
2de penningmeester: dhr. L. Adriaens (Luciën)

Ieere Daeke (Erevoorzitter): dhr. H. Adriaens (Bert)
Patronus Spiritualis: Deken Franken
Patronus Civilis: dhr. E.S. Raatjes+
Gouvernator: Burgemeester Heijmans

Koning: dhr. H. Heesakkers (Henk)