In memoriam Pieter Cuypers

In de nacht van 1 op 2 maart j.l. is Pieter Cuypers in de leeftijd van 76 jaar onverwacht overleden. Pieter was geen onbekende binnen de Weerter gemeenschap.

Vanaf 1988 was hij lid van het Gilde van de Wieërter Stadsschötte Sinte Catharina 1480 ook wel bekend als het Stadsgilde. Binnen het gilde droeg hij altijd zorg voor de technische zaken.

Tijdens gelegenheden waarbij het gilde er in de fraaie 17e eeuwse kleding op uit trok was Pieter de trotse vaandeldrager. Pieter schoot zichzelf in 2011 tot koning van het gilde. Pieter was ook binnen de kerk geen onbekende. Jarenlang stond hij de diverse Dekens ter zijde als acoliet. Voor het gilde verzorgde hij altijd het Catharina-altaar.

Voor zijn vele diensten voor de gemeenschap ontving Pieter de koninklijke onderscheiding “lid in de Orde van Oranje Nassau” en voor zijn jarenlange diensten voor de kerk ontving hij onlangs nog een hoge pauselijke onderscheiding.

Op vrijdag 10 maart is met gilde eer afscheid genomen van  Pieter in de St. Martinuskerk